Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Wat doen wij?

Hoe het begon

Eind 2020 maakt Caritas Vlaanderen de schrijnende cijfers van menstruatie-armoede in Vlaanderen bekend. Een groepje vrouwen uit Dendermonde en Lebbeke wil hun verontwaardiging rond dit probleem omzetten in actie. We steken de koppen bijeen en bespreken wat we konden doen, als kleinschalig en lokaal initiatief. Al snel krijgen we steun van heel wat andere mensen die er samen hun schouders willen onderzetten. Zo ontstaat het burgerinitiatief 'Samen tegen menstruatie-armoede'.

Onze doelen

We streven naar een structurele aanpak, want een groot probleem als menstruatie-armoede heeft een blijvende oplossing op beleidsniveau nodig. We overleggen hiervoor op lokaal niveau met schepenen, stadsdiensten, scholen, vzw's,.... Uiteraard volgen we ook de politieke beslissingen op Vlaams en federaal niveau op.

Daarnaast willen we mee het dubbele taboe van armoede en menstruatie doorbreken. We willen mee burgers en beleidsmakers sensibiliseren rond de problematiek. Via onze facebookpagina, inzamelacties, media-aandacht,... hopen we mensen bewust te maken van het probleem, het onderwerp bespreekbaar te maken en beleidmakers te overtuigen van de nood aan een oplossing.

In afwachting van structurele oplossingen zamelen we menstruatie-producten in om ze te herverdelen aan wie er nood aan heeft. Zo hopen we een acute nood mee te verlichten. We kiezen ervoor om de ingezamelde producten te verdelen via bestaande initiatieven als vzw's, scholen, organisaties,....


We doen het samen

Onze kernwerking focust op de ruime regio rond Dendermonde en Lebbeke. De verontwaardiging rond de problematiek én het engagement om er wat aan te veranderen leeft ook buiten deze streek. We inspireren graag andere initiatiefnemers om in hun buurt aan dezelfde doelen te werken. We nemen ook hun inzamelpunten op in onze kaart.

Zo willen we samen het probleem van menstruatie-armoede aanpakken.

Adres: xxx

 

Lies Knapen : 0485/59 79 71
tegenmenstruatiearmoede@gmail.com
Contact >>

icon facebook

© 2021 www.computermeester.be. All Rights Reserved.